Startdocument Werkgroep Toekomst Kerk Lonneker

  • Home
  • Nieuws
  • Startdocument Werkgroep Toekomst Kerk Lonneker
De rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Lonneker, het kerkgebouw en de toekomst.


Wij hebben onderstaande brief geschreven aan de locatieraad van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap van de H.  Jacobus de Meerdere.
Naar onze opvatting spreekt de brief voor zich.
We kunnen in deze coronatijd geen grootschalige bijeenkomsten houden over dit onderwerp.
Door deze brief te publiceren in ons dorpsblad hopen wij een extra bijdrage te leveren aan een toekomst gerichte visie en uitvoering.

Herman Grave
Ger Krabbe


Geachte dames en heren,
Ook u zult ongetwijfeld met aandacht de artikelen in TC Tubantia over Kerkbalans, kerksluitingen enzovoort gelezen hebben. Ook de website van RTV Oost heeft, in een overzichtelijk artikel, aandacht geschonken aan deze problematiek. De problematiek leeft zo is wel duidelijk.

Naast verwondering en verbazing heeft het bij ons geleid tot bezorgdheid over de situatie bij ons in Lonneker.
Een deel van de pastorie is verkocht, een teruglopend aantal kerkgangers, de ervaren afstand tot kerkbestuur en pastores etc. Waar leidt dat toe? Kan de huidige, erg grote kerk in relatie tot het kerkbezoek, wel behouden blijven. Dreigt kerksluiting zoals elders?En wat dan?

Soms is het goed ontwikkelingen niet af te wachten maar zelf ideeën op tafel te leggen.
Dat betekent in ons geval:
Met de verantwoordelijke besturen in gesprek gaan en zien of gezamenlijk nagedacht kan worden aan een realistische visie, die, vanuit de huidige situatie, gericht is op de toekomst.
Gesprekken met diverse bij de geloofsgemeenschap van de H.Jacobus de Meerdere hier in Lonneker
betrokkenen, sterkt ons in het voornemen dit bij u aan de orde te stellen.
Een overleg dat zou moeten leiden tot een gebruik van het huidige kerkgebouw voor meerdere doeleinden. Multifunctioneel!
Hierbij denken wij aan een deel van het kerkgebouw voor de eredienst, een deel voor parochie -centrum en een deel voor algemene gemeenschapsactiviteiten.

Concreet: wilt u met ons van gedachten wisselen over de toekomst van de kerk in Lonneker.
Hierbij zou, we hebben het hiervoor al genoemd, de bezorgdheid over het beschikbaar houden van een kerkgebouw ten behoeve van de geloofsgemeenschap centraal moeten staan.
Het afstoten van de begane grond van de pastorie en het inrichten van het kerkgebouw voor een multifunctionele bestemming (eredienst, parochiecentrum en algemene gemeenschapsactiviteiten) zouden daarbij bespreekbaar moeten zijn.

Beter nu enige pijn leiden en genoegen nemen met minder dan straks niets meer hebben.
Met een dergelijke invulling zou volgens ons recht kunnen worden gedaan aan de inspanningen door de generaties voor ons, die geleid hebben tot de huidige kerk en omgeving, en kunnen de huidige en toekomstige generaties de vruchten daarvan blijven plukken met dank aan de generaties voor ons.Nu kan het natuurlijk zijn dat u hierover al hebt nagedacht
Dan zouden wij graag vernemen tot welke conclusies dat heeft geleid.
Zo zijn wij nieuwsgierig langs welk besluitvormingstraject een plan als het onze moet gaan, welke organen daarbij beslissend zijn en welke criteria voor die beslissingen zijn ontwikkeld.
Mocht het zo zijn dat als gevolg van eerdere, ons niet bekende besluitvorming, ons traject onmogelijk is dan horen wij dat graag.
Het bespaart ons dan heel veel moeite, moeite die wij er overigens graag voor over zouden hebben.
Graag horen wij van u.
 
Share our website